Beta

Jak wypełnić wniosek „Mój Prąd” i otrzymać dotację na fotowoltaikę?

Od początku września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi priorytetowy Program „Mój Prąd”, kierowany do osób fizycznych z całego kraju, które chcą zainstalować w swoich domach mikroinstalacje fotowoltaiczne w celu wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby.

Wszystkim potencjalnym beneficjentom tego Programu przypominamy, że będzie on realizowany przez 6 lat, od 2019 do 2025 roku, a wnioski na bieżąco przyjmuje NFOŚiGW w Warszawie, który na swojej stronie internetowej http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/ zamieścił szczegółowe informacje dotyczące zasad programowych, terminów i warunków dofinansowania, kryteriów dostępu, a także wszystkie wymagane do złożenia formularze wniosku i załączników.

Instrukcja wypełniania wniosku na „Mój Prąd”, krok po kroku, dostępna na stronie: http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/moj_prad/jak_wypelnic_wniosek_moj_prad.pdf

Wnioskodawcy, którzy chcą uzyskać informacje o złożonych już przez siebie wnioskach o udzielenie dotacji w ramach Programu „Mój Prąd” i/lub uzupełnieniu dokumentów mogą kontaktować się z NFOŚiGW w Warszawie drogą elektroniczną lub telefonicznie - kierując korespondencję e-mail na adres: wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl  lub dzwoniąc na infolinię 22 45 95 990 prefix 2.

NFOŚiGW prowadzi też na bieżąco listy rankingowe ocenionych wniosków, publikując je na stronie: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/listy-rankingowe/