Beta

Koniec naboru w ramach programu „Moja Woda”

Koniec naboru w ramach programu „Moja Woda”

 

UWAGA! W dniu 30.09.2020 r. koniec naboru wniosków na Moją Wodę.

30 września 2020 (środa) to ostatni dzień na przysyłanie wniosków w formie elektronicznej przez Portal Beneficjenta - https://portal.wfosigw.zgora.pl/, a 30 października 2020 (piątek) to ostateczny termin na przesłanie wersji papierowej do właściwego wojewódzkiego funduszu - dla mieszkańców województwa lubuskiego jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Aby otrzymać dofinansowanie z Programu „Moja Woda” należy złożyć obydwie wersje wniosku.  

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie z Programu „Moja Woda”?

Program skierowany jest osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (może być nowo budowany) z kompletnym systemem orynnowania dachu. 

Finansowanie z Programu „Moja Woda” obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych (czyli popularnej „deszczówki”), jak i wód roztopowych.

Jakie są warunki przystąpienia do Programu?

Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje, które zostały rozpoczęte najwcześniej 1 czerwca 2020 r. Zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku. 

Środki z Programu są przyznawane w formie bezzwrotnej dotacji, która może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5000 złotych w ramach jednego wniosku. 

Gdzie szukać informacji o Programie?

Szczegółowa lista inwestycji, na którą można otrzymać dofinansowanie oraz wymagane dokumenty i załączniki są dostępne na Portalu Beneficjenta pod adresem: https://portal.wfosigw.zgora.pl/wymagana-dokumentacja-1

Wniosek o dofinansowanie jest dostępny na Portalu Beneficjenta po założeniu konta i zalogowaniu - MENU, zakładka MOJA WODA: https://portal.wfosigw.zgora.pl/strona-glowna-programu-1

 

https://www.gov.pl/web/klimat/sukces-programu-moja-woda