Beta

Nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych na 2021 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11

ogłasza nabór wniosków

PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

na 2021 rok

Zaplanowana pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wyżej wymienionych zadań wynosi 1.200.000,- zł.

Termin składania wniosków w formie pisemnej w Biurze WFOŚiGW w Zielonej Górze upływa z dniem 20.04.2020 rok.

Wnioski na odpowiednich formularzach, właściwych dla danego rodzaju zadania, należy wypełnić zgodnie z przyjętymi Zasadami i trybem udzielania i rozliczania dofinansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, Kryteriami  wyboru przedsięwzięć i Ogólnymi zasadami udzielania pomocy finansowej oraz  Listą przedsięwzięć priorytetowych na 2020 rok.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu  68  419 69 00.

Aktualne dokumenty:

  1. Zasady i tryb udzielania i rozliczania dofinansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe dla umów dotyczących wydatkowania środków po 01.01.2021 r.
  2. Wniosek o dofinansowanie