Beta

Nagrody i tytuły Beneficjent WFOŚiGW – Przyjaciel Środowiska 2016 przyznane

Zarząd WFOŚiGW w Zielonej Górze wyłonił beneficjentów zaangażowanych w realizację spójnej polityki ekologicznej służącej ochronie środowiska w najbliższym otoczeniu i regionie. W tegorocznej edycji Laureatami nagród i tytułów „Beneficjent WFOŚiGW – Przyjaciel Środowiska 2016” są jednostki i podmioty na co dzień dysponujące bardzo ograniczonymi środkami finansowymi, którym udało się zrealizować w latach 2015 – 2016 z udziałem środków Funduszu i rozliczyć do końca 2016 roku ważne przedsięwzięcia w priorytetowych dziedzinach ochrony środowiska, a sama realizacja tych projektów stanowiła istotne wyjście poza przypisane im zadania własne.

 

Nagrody Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze i tytuły honorowe otrzymują:

1. Beneficjent – Przyjaciel Środowiska 2016 w dziedzinie priorytetowej Zaopatrzenie w Wodę:

Gmina Krzeszyce

2. Beneficjent – Przyjaciel Środowiska 2016 w dziedzinie priorytetowej Ochrona Wód:

Gmina Drezdenko

3. Beneficjent – Przyjaciel Środowiska 2016 w dziedzinie priorytetowej Racjonalne gospodarowanie odpadami i Ochrona powierzchni ziemi:

Gmina Lipinki Łużyckie  i Gmina Maszewo

4. Beneficjent – Przyjaciel Środowiska 2016 w dziedzinie priorytetowej Ochrona Atmosfery:

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów we Wschowie

5. Beneficjent – Przyjaciel Środowiska 2016 w dziedzinach priorytetowych: Ochrona Atmosfery, Gospodarka Wodna, Gospodarka Wodno-Ściekowa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

Gmina Świdnica

6. Beneficjent – Przyjaciel Środowiska 2016 w dziedzinach priorytetowych: Ochrona Atmosfery, Nadzwyczajne Zagrożenia w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

Gmina Otyń

Dyplomem honorowym Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze i tytułem Beneficjent – Przyjaciel Środowiska Województwa Lubuskiego postanowiono wyróżnić Pana Mirosława Ganeckiego Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewódzki Inspektorat w Zielonej Górze za działania na rzecz ochrony środowiska  we wszystkich priorytetowych dziedzinach.