Beta

NFOŚiGW rozpoczyna nabór projektów w ramach programu SOWA na modernizację oświetlenia zewnętrznego -

24 maja rozpoczyna się nabór projektów; związanych z modernizacją oświetlenia zewnętrznego przewidzianych do realizacji w latach 2018 - 2021. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się JST, a także spółki z większościowym udziałem JST posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą  oświetlenia zewnętrznego, w tym oświetlenia ulic. Nabór projektów potrwa do 30 października 2018 r.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na kompleksową modernizację oświetlenia, demontaż starych wyeksploatowanych opraw i zastąpienie ich nowoczesnymi oprawami, modernizację słupów, wysięgników, modernizację systemów sterowania itp. Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych projektu z możliwością umorzenia do 10%(jednak nie więcej niż 1 mln zł) kwoty pożyczki.Zakres projektu  zgłoszonego do dofinansowania powinien wynikać z audytu oświetlenia.Więcej szczegółów na stronie www.nfosigw.gov.pl .

Załączniki: