Beta

Plebiscyt WFOŚiGW LUBUSKI EKO-DYPLOM rozstrzygnięty! Wszystkie nagrody w ręce inżynierów

31 marca br. rozstrzygnięty został Plebiscyt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. LUBUSKI EKO-DYPLOM na najlepsze i najefektywniejsze prace dyplomowe dysponujące potencjałem praktycznego, efektywnego zastosowania oraz prezentujące możliwości pozytywnego oddziaływania na środowisko naturalne i jego ochronę w regionie lub o zasięgu ponadregionalnym. Do Plebiscytu, zakończonego 24 marca br., zgłoszono 6 prac obronionych na uczelniach wyższych województwa lubuskiego w latach 2016-2017. Wszystkie zgłoszenia spełniały wymagania Regulaminu.

Decyzją Zarządu Funduszu z dnia 31 marca 2017 r. wyłoniono laureatów. Okazało się, że we wszystkich kategoriach zwyciężyły prace dyplomowe nominowane przez Uniwersytet Zielonogórski, bronione na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Gratulujemy serdecznie Uniwersytetowi Zielonogórskiemu i Wydziałowi Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska sukcesów naukowych, efektywności kształcenia młodej kadry i rozwoju myśli technicznej w służbie ochrony środowiska naturalnego.

A oto laureaci.

 W kategorii prac licencjackich za najlepszą uznana została praca inżynierska Pana Damiana Ogiejko pt. „Wpływ granulatu na bazie osadów ściekowych na fizyczno-chemiczne właściwości gleb”, napisana pod kierunkiem Pana dr. inż. Jakuba Kosteckiego i obroniona w 2017 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Decyzją Zarządu Funduszu Laureat otrzymuje nagrodę specjalną Prezesa WFOŚiGW w wysokości 2.000,- zł wraz z dyplomem honorowym LUBUSKI EKO-DYPLOM w kategorii prac licencjackich. Promotor pracy, Pan dr inż. Jakub Kostecki zostaje uhonorowany dyplomem honorowym PROMOTOR LUBUSKIEGO EKO-DYPLOMU w kategorii prac licencjackich.

W kategorii prac magisterskich za najlepszą uznana została praca magisterska Pana mgr. inż. Franciszka Bydałka pt. Aktywność mikrobiologiczna  w złożu oczyszczalni hydrofitowej o przepływie pionowym” napisana pod kierunkiem Pani dr. inż. Sylwii Myszograj i obroniona w 2016 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Decyzją Zarządu Funduszu Laureat otrzymuje finansową nagrodę specjalną Prezesa WFOŚiGW w wysokości 3.000,- zł wraz z dyplomem honorowym LUBUSKI EKO-DYPLOM w kategorii prac magisterskich. Promotor pracy, Pani dr inż. Sylwia Myszograj zostaje uhonorowana dyplomem honorowym PROMOTOR LUBUSKIEGO EKO-DYPLOMU w kategorii prac magisterskich.

W kategorii prac doktorskich za najlepszą uznana została rozprawa doktorska Pana dr. inż. Artura Juszczyka pt. „Analiza nośności stalowych rusztów drogowych pod obciążeniem eksploatacyjnym na gruntach słabonośnych”, napisana pod kierunkiem Pana dr. hab. inż. Adama Wysokowskiego, obroniona w 2017 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Decyzją Zarządu Funduszu Laureat otrzymuje nagrodę specjalną Prezesa WFOŚiGW w wysokości 4.000,- zł wraz z dyplomem honorowym LUBUSKI EKO-DYPLOM w kategorii prac doktorskich. Promotor pracy, Pan dr inż. hab. Adam Wysokowski zostaje uhonorowany dyplomem honorowym PROMOTOR LUBUSKIEGO EKO-DYPLOMU w kategorii prac magisterskich.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.