Beta

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem objęte patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielonej Górze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielonej Górze objął patronat nad projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem. Są to projekty:

Oba projekty, jako działania mające wpływ na poprawę jakości środowiska oraz zwiększające wiedzę mieszkańców województwa lubuskiego w zakresie działań pro ekologicznych idealnie wpisują się w zakres działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze