Beta

Szkolenie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z obszaru ZIT Zielona Góra.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w marcu 2017 r. planowane jest ogłoszenie konkursu, którego przedmiotem będzie modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych (konkurs w ramach działania 1.3.2. POIiŚ). Beneficjentami konkursu mogą być spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe funkcjonujące w obszarze ZIT Zielona Góra.

Zespół Doradców Energetycznych działający w ramach WFOŚiGW w Zielonej Górze planuje zorganizowanie spotkania informacyjnego dla potencjalnych Beneficjentów ww. konkursu. Celem spotkania jest odpowiednie przygotowanie spółdzielni/ wspólnot mieszkaniowych do aplikowania o dofinansowanie w ramach POIiŚ. Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2017 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra.

Zachęcając do udziału w spotkaniu informuję, że zgłoszenie zamiaru uczestnictwa przyjmujemy do 3 stycznia 2017 r. pod adresem doradztwo@wfosigw.zgora.pl (temat: „konkurs POIiŚ”), prosimy także o wskazanie kontaktu do osoby – uczestnika spotkania. W przypadku dużego zainteresowania, przewidujemy zorganizowanie spotkania również w dniu 11 stycznia.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Zespołem Doradców Energetycznych: Sylwia Mazurek, tel. 68 419 69 14, Alicja Abramowicz, tel. 68 419 69 23, Wojciech Porębski, tel.68 419 69 10, e- mail do Zespołu Doradców: doradztwo@wfosigw.zgora.pl

autor: Alicja Abramowicz

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”