Beta

Pożyczki dla LWiK Sp. z o. o.

14 sierpnia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki oraz umowę pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego” realizowanego przez Lubskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o.  

W ramach zadania przewidziano zakup urządzeń rejestrujących przepływ wody, elektronicznych modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu, oprogramowania, serwera oraz stworzenie infrastruktury technicznej.

Koszt całkowity zadania wynosi 2 142 042,54 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 2 142 042,54 zł, z czego pożyczka na wkład własny wynosi 261 224,70zł, a pożyczka płatnicza 1 880 817,84 zł.

Termin realizacji Zadania przypada na okres od 28.02.2019 r. do 31.12.2019 r.

Umowy podpisali: Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz Roman Żaczyk – Prezes Zarządu LWiK Sp. z o. o.