Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w IV kwartale 2016 roku

 1. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  20 844,96  na zadanie pn. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gubina., realizowane przez Gminę Gubin o statusie miejskim
 2. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  9 074,56  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kłodawa., realizowane przez Gminę Kłodawa
 3. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  10 110,96  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jasień w 2016 r., realizowane przez Gminę Jasień
 4. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  10 138,60  na zadanie pn. Usuniecie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól- Miasto., realizowane przez Gminę Nowa Sól - Miasto
 5. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  16 893,86  na zadanie pn. Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu gminy Międzyrzecz., realizowane przez Gminę Międzyrzecz
 6. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  19 937,00  na zadanie pn. Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa w 2016 roku., realizowane przez Gminę Szprotawa
 7. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  20 862,12  na zadanie pn. Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Dobiegniew, realizowane przez Gminę Dobiegniew
 8. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  37 455,60  na zadanie pn. Demontaż, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brzeźnica w 2016 r., realizowane przez Gminę Brzeźnica
 9. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  50 517,08  na zadanie pn. Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otyń, realizowane przez Gminę Otyń
 10. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  56 622,82  na zadanie pn. Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie, realizowane przez Gminę Strzelce Krajeńskie
 11. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  58 943,60  na zadanie pn. Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032. Etap IV, realizowane przez Gminę Sulęcin
 12. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  67 723,44  na zadanie pn. Usuwanie azbestu w Gminie Skwierzyna., realizowane przez Gminę Skwierzyna
 13. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  10 007,39  na zadanie pn. III Wielkie Łowy w Puszczy Żagańskiej, Żagań 2016., realizowane przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze
 14. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  237 000,00  na zadanie pn. Doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze w pojazd wsparcia wraz z wyposażeniem niezbędny do prowadzenia skutecznych działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii oraz pożarów., realizowane przez Miasto Zielona Góra Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
 15. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  6 118,94  na zadanie pn. Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą., realizowane przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
 16. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  9 609,62  na zadanie pn. Usuwanie, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy Santok w roku 2016, realizowane przez Gminę Santok
 17. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  14 077,08  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2016 r., realizowane przez Gminę Świdnica
 18. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  17 741,92  na zadanie pn. Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Torzymiu z dofinansowaniem WFOŚiGW w Zielonej Górze przy udziale środków NFOŚiGW w ramach programu usuwanie wyrobów zwierających azbest., realizowane przez Gminę Torzym
 19. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  31 852,14  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań, realizowane przez Gminę Żagań
 20. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  77 405,00  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno, realizowane przez Gminę Deszczno
 21. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  86 255,28  na zadanie pn. Usuwanie azbestu z terenu gminy Rzepin w 2016 r., realizowane przez Gminę Rzepin
 22. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  101 370,42  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie., realizowane przez Gminę Krosno Odrzańskie
 23. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  250 000,00  na zadanie pn. Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Przytoczna, realizowane przez Gminę Przytoczna
 24. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  400 000,00  na zadanie pn. Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Przytoczna, realizowane przez Gminę Przytoczna
 25. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  400 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych., realizowane przez Gminę Kłodawa
 26. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  24 866,94  na zadanie pn. Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko, realizowane przez Gminę Drezdenko
 27. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  3 379,32  na zadanie pn. Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Tuplice w 2016 r., realizowane przez Gminę Tuplice
 28. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  6 198,36  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie., realizowane przez Gminę Lipinki Łużyckie
 29. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  8 488,46  na zadanie pn. Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo., realizowane przez Gminę Stare Kurowo
 30. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  12 979,40  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żary o statusie miejskim, realizowane przez Gminę Żary o statusie miejskim
 31. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  14 069,00  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubsko, realizowane przez Gminę Lubsko
 32. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  20 195,32  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagów, realizowane przez Gminę Łagów
 33. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  20 343,22  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zielona Góra, realizowane przez Miasto Zielona Góra
 34. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  22 947,60  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wschowa w 2016 roku, realizowane przez Gminę Wschowa
 35. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  25 038,40  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ośno Lubuskie, realizowane przez Gminę Ośno Lubuskie
 36. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  32 098,86  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Niegosławice, realizowane przez Gminę Niegosławice
 37. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  41 572,72  na zadanie pn. Usuwanie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów., realizowane przez Gminę Trzebiechów
 38. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  42 271,20  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Górzyca, realizowane przez Gminę Górzyca
 39. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  51 412,16  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świebodzin na lata 2012-2032 w 2016 roku, realizowane przez Gminę Świebodzin
 40. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  54 841,84  na zadanie pn. Usuwanie azbestu z terenu gminy Przytoczna, realizowane przez Gminę Przytoczna
 41. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  60 023,70  na zadanie pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - usuwanie wyrobów zawierających azbest.., realizowane przez Gminę Lubiszyn
 42. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  23 149,00  na zadanie pn. Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Stara Jabłona, gm. Niegosławice., realizowane przez Gminę Niegosławice
 43. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  92 598,00  na zadanie pn. Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Stara Jabłona, gm. Niegosławice., realizowane przez Gminę Niegosławice
 44. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  80 000,00  na zadanie pn. Usprawnienie systemu kontroli przestrzegania przez podmioty korzystające ze środowiska poprzez doposażenie służb Marszałka Województwa Lubuskiego w niezbędne narzędzie do przeprowadzania czynności kontrolnych., realizowane przez Województwo Lubuskie
 45. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  5 739,12  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w roku 2016., realizowane przez Gminę Szlichtyngowa
 46. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  8 795,30  na zadanie pn. Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Sól, realizowane przez Gminę Nowa Sól
 47. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  8 802,30  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 r. z terenu gminy Maszewo, powiat krośnieński, woj. lubuskie, realizowane przez Gminę Maszewo
 48. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  9 575,42  na zadanie pn. Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kożuchów w 2016 r., realizowane przez Gminę Kożuchów
 49. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  9 702,88  na zadanie pn. Usuwanie azbestu z obszaru gminy Bytom Odrzański - etap VI 2016 r., realizowane przez Gminę Bytom Odrzański
 50. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  13 422,06  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojadła w 2016 r., realizowane przez Gminę Bojadła
 51. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  15 992,30  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary na lata 2012-2032 w 2016 r., realizowane przez Gminę Żary
 52. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  16 225,80  na zadanie pn. Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cybinka w 2016 roku, realizowane przez Gminę Cybinka
 53. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  17 273,60  na zadanie pn. Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Zwierzyn., realizowane przez Gminę Zwierzyn
 54. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  17 976,40  na zadanie pn. Usuwanie azbestu w gminie Bledzew, realizowane przez Gminę Bledzew
 55. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  18 280,44  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siedlisko, realizowane przez Gminę Siedlisko
 56. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  18 422,20  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew w roku 2016., realizowane przez Gminę Pszczew
 57. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  21 067,50  na zadanie pn. Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Zabór, realizowane przez Gminę Zabór
 58. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  28 706,82  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza, realizowane przez Gminę Lubrza
 59. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  31 373,44  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słubice., realizowane przez Gminę Słubice
 60. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  31 374,26  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Bogdaniec w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Bogdaniec na lata 2012-2032., realizowane przez Gminę Bogdaniec
 61. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  37 559,92  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 r. z terenu Gminy Dąbie, powiat krośnieński, woj. lubuskie, realizowane przez Gminę Dąbie
 62. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  41 515,50  na zadanie pn. Usuwanie azbestu z obszaru gminy i miasta Nowe Miasteczko - etap IV 2016 r., realizowane przez Gminę Nowe Miasteczko
 63. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  60 438,96  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2016., realizowane przez Miasto Gorzów Wlkp.
 64. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  75 918,06  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 r. z terenu Gminy Bytnica, powiat krośnieński, woj. lubuskie., realizowane przez Gminę Bytnica
 65. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  1 797,05  na zadanie pn. Lekcja pn. "Poszukujemy odnawialnych źródeł energii w Województwie Lubuskie.", realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli
 66. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  4 770,00  na zadanie pn. Lekcja pn. "Poszukujemy odnawialnych źródeł energii w województwie lubuskim", realizowane przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Witnicy
 67. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  5 330,00  na zadanie pn. Lekcja pn. "Poszukujemy odnawialnych źródeł energii w województwie lubuskim", realizowane przez Stowarzyszenie Edukacyjne w Gorzowie Wlkp.
 68. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  5 453,00  na zadanie pn. Lekcja pn. "Poszukujemy odnawialnych źródeł energii w województwie lubuskim", realizowane przez Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze
 69. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  5 674,00  na zadanie pn. Lekcja pn. "Poszukujemy odnawialnych źródeł energii w województwie lubuskim", realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy
 70. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  5 999,00  na zadanie pn. Lekcja pn. "Poszukujemy odnawialnych źródeł energii w województwie lubuskim", realizowane przez Zespół Szkół nr 2 w Żaganiu
 71. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  6 000,00  na zadanie pn. Lekcja pn. "Poszukujemy odnawialnych źródeł energii w województwie lubuskim", realizowane przez Zespół Edukacyjny nr 1 Gimnazjum Nr 5 w Zielonej Górze
 72. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  6 000,00  na zadanie pn. Lekcja pn. "Poszukujemy odnawialnych źródeł energii w województwie lubuskim", realizowane przez Zespół Szkół w Lubięcinie
 73. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  6 000,00  na zadanie pn. Lekcja pn. "Poszukujemy odnawialnych źródeł energii w województwie lubuskim.", realizowane przez Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie
 74. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  6 000,00  na zadanie pn. Lekcja pn. "Poszukujemy odnawialnych źródeł energii w województwie lubuskim", realizowane przez Zespół Szkół w Bogdańcu - Gimnazjum w Bogdańcu
 75. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  8 555,38  na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bobrowice, realizowane przez Gminę Bobrowice
 76. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  126 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kurowie, realizowane przez Gminę Stare Kurowo
 77. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  250 000,00  na zadanie pn. Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Przytoczna, realizowane przez Gminę Przytoczna
 78. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  379 947,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kurowie, realizowane przez Gminę Stare Kurowo
 79. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  380 070,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej, realizowane przez Gminę Kargowa
 80. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  394 092,00  na zadanie pn. Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Przytoczna, realizowane przez Gminę Przytoczna
 81. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  410 820,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych., realizowane przez Gminę Kłodawa
 82. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  572 271,56  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego uterenowionego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Jednostki OSP "Racula" w Zielonej Górze., realizowane przez Miasto Zielona Góra
 83. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  400 000,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego uterenowionego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki OSP "Dzietrzychowice" w Gminie Żagań., realizowane przez Gminę Żagań
 84. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  450 000,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Bojadła., realizowane przez Gminę Bojadła
 85. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  15 960,00  na zadanie pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogród Bobrzański, realizowane przez Gminę Nowogród Bobrzański
 86. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  55 536,00  na zadanie pn. Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno - bytowych w gminie Nowe Miasteczko - etap. I., realizowane przez Gminę Nowe Miasteczko
 87. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  180 787,04  na zadanie pn. Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, na działce 83/4 oraz 83/6 w obrębie 7 - Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp., realizowane przez INNEKO Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.
 88. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  222 144,00  na zadanie pn. Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno- bytowych w Gminie Nowe Miasteczko - etap I., realizowane przez Gminę Nowe Miasteczko
 89. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  356 700,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego uterenowionego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki OSP "Dzietrzychowice" w Gminie Żagań., realizowane przez Gminę Żagań
 90. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  425 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu bojowego dla ODP Kije wraz z wyposażeniem., realizowane przez Gminę Sulechów
 91. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  290 034,00  na zadanie pn. Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego., realizowane przez Powiat Wschowski
 92. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  290 034,00  na zadanie pn. Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego., realizowane przez Powiat Wschowski
 93. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  425 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Kije wraz z wyposażeniem., realizowane przez Gminę Sulechów
 94. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  70 000,00  na zadanie pn. Zakup specjalnego lekkiego samochodu do przewozu sprzętu chemiczno- ekologicznego, przeciwpowodziowego i ratowników., realizowane przez Powiat Międzyrzecz - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu
 95. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  74 334,00  na zadanie pn. Usprawnienie systemu kontroli przestrzegania przez podmioty korzystające ze środowiska poprzez doposażenie służb Marszałka Województwa Lubuskiego w niezbędne narzędzie do przeprowadzania czynności kontrolnych., realizowane przez Województwo Lubuskie
 96. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  290 034,00  na zadanie pn. Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego., realizowane przez Powiat Wschowski
 97. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  290 034,00  na zadanie pn. Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego., realizowane przez Powiat Wschowski
 98. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  392 724,24  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Kije wraz z wyposażeniem., realizowane przez Gminę Sulechów
 99. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  448 950,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Bojadła., realizowane przez Gminę Bojadła
 100. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  448 950,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Bojadła., realizowane przez Gminę Bojadła