Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w IV kwartale 2015 roku

 1. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 71.316,94 zł na zadanie pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie – opracowanie dokumentacji technicznej”, realizowane przez Województwo Lubuskie.
 2. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 49.828,84 zł na zadanie realizowane w ramach programu usuwania azbestu pn. „Usuwanie azbestu z obszaru Gminy Bytom Odrzański - etap V 2015 r.”, realizowane przez Gminę Bytom Odrzański
 3. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 60.435,50 zł na zadanie realizowane w ramach programu usuwania azbestu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzin na lata 2012-2032 w 2015 roku”, realizowane przez Gminę Świebodzin.
 4. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 12.201,50 zł na zadanie realizowane w ramach programu usuwania azbestu pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów
 5. zawierających azbest z terenu Gminy Siedlisko”, realizowane przez Gminę Siedlisko.
 6. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 4.752,20 zł na zadanie realizowane w ramach programu usuwania azbestu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gubin w 2015 roku”, realizowane przez Gminę Gubin.
 7. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 31.286,90 zł na zadanie realizowane w ramach programu usuwania azbestu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Babimost w roku 2015”,  realizowane przez Gminę Babimost.
 8. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 2.840,98 zł na zadanie realizowane w ramach programu usuwania azbestu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą”, realizowane przez Gminę Kostrzyn nad Odrą.
 9. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 49.645,60 zł na zadanie realizowane w ramach programu usuwania azbestu pn. „Demontaż, zbieranie,
 10. transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Zabór”, realizowane przez Gminę Zabór.
 11. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 12.245,40 zł na zadanie realizowane w ramach programu usuwania azbestu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice”. Realizowane przez Gminę Lubniewice.
 12. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 11.632,02 zł na zadanie realizowane w ramach programu usuwania azbestu pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubsko”,  realizowane przez Gminę Lubsko.
 13. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 37.922,20 zł,  na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Lubiszyn”, realizowane przez Gminę Lubiszyn.
 14. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 57.387,70 zł , na zadanie pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Przytoczna”, realizowane przez Gminę Przytoczna.
 15. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 16.142,00  zł, na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagów”, realizowane przez Gminę Łagów.
 16. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 46.989,94 zł, na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słubice”, realizowane przez Gminę Słubice.
 17. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 23.711,50 zł, na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiel”, realizowane przez Gminę Trzebiel
 18. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 21.399 zł, na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary na lata 2012-2032 w 2015 r.”, realizowane przez Gminę Żary.
 19. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 53.043,76 zł, na zadanie pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew w roku 2015”, realizowane przez Gminę Pszczew.
 20. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  27.137,86 zł, na zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew”, realizowane przez Gminę Dobiegniew.
 21. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 13.135,98  zł, na zadane pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jasień”, realizowane przez Gminę Jasień.
 22. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 16.293,04 zł, na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza”, realizowane przez Gminę Lubrza.
 23. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 10.939,92 zł, na zadanie pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo”, realizowane przez Gminę Stare Kurowo.
 24. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 40.238,40 zł , na zadanie pn. „Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto”, realizowane przez Gminę Nowa Sól.
 25. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 27.326,50 zł , na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Górzyca”, realizowane przez Gminę Górzyca.
 26. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 18.314,10 zł, na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa”, realizowane przez Gminę Kargowa.
 27. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 20.841,62 zł, na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipinki Łużyckie”, realizowane przez Gminę Lipinki Łużyckie.
 28. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 22.066,34  zł, na zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kożuchów”, realizowane przez Gminę Kożuchów.
 29. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 44.859,78 zł, na zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Torzymiu z dofinansowaniem przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przy udziale środków NFOŚiGW w ramach programu usuwanie wyrobów zawierających azbest”, realizowane przez Gminę Torzym.
 30. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 13.111,20 zł, na zadanie pn. „Demontaż, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brzeźnica w 2015 roku”, realizowane przez Gminę Brzeźnica.
 31. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 12.434,44 zł, na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brody w roku 2015”, realizowane przez Gminę Brody.
 32. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 44.626,54 zł , na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zielona Góra”, realizowane przez Miasto Zielona Góra.
 33. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 28.392,76 zł , na zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok”, realizowane przez Gminę Santok.
 34. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 41.483,38 zł , na zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko”, realizowane przez Gminę Drezdenko.
 35. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 28.590,62 zł, na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbie w 2015 r.”, realizowane przez Gminę Dąbie.
 36. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 12.044 zł, na zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród Bobrzański”, realizowane przez Gminę Nowogród Bobrzański.
 37. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 3.732,00 zł, na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bobrowice”, realizowane przez Gminę Bobrowice.
 38. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 18.694,00 zł, na zadanie pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cybinka w 2015 roku”, realizowane przez Gminę Cybinka.
 39. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 29.513,68 zł, na zadanie pn. „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulechów”, realizowane przez Gminę Sulechów.
 40. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 37.127,70 zł, na zadanie pn. „Usuwanie azbestu z obszaru Gminy i Miasta Nowe Miasteczko – Etap III 2015”, realizowane przez Gminę Nowe Miasteczko.
 41. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 50.696,08 zł, na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ośno Lubuskie”, realizowane przez Gminę Ośno Lubuskie.
 42. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 36.237,50 zł, na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 2015”, realizowane przez Gminę Szprotawa.
 43. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 29.426,76 zł, na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa w 2015 roku”, realizowane przez Gminę Wschowa.
 44. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 19.585,58  zł, na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kłodawa”, realizowane przez Gminę Kłodawa.
 45. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  12.852,08 zł, na zadanie pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu Gminy Międzyrzecz”, realizowane przez Gminę Międzyrzecz.
 46. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  13.948,22 zł, na zadanie pn. „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Tuplice”, realizowane przez Gminę Tuplice.
 47. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  60.412  zł, na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2015”, realizowane przez Miasto Gorzów Wlkp.
 48. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  6.225,80 zł , na zadanie pn. „Usuwanie azbestu w gminie Bledzew", realizowane przez Gminę Bledzew.
 49. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  72.455,86 zł, na zadanie pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie”, realizowane przez Gminę Strzelce Krajeńskie.
 50. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  9.343,08 zł, na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2015 r.”, realizowane przez Gminę Świdnica.
 51. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  9.444,32  zł, na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice w roku 2015”, realizowane przez Gminę Małomice.
 52. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  27.902,06 zł, na zadanie pn. „Usuwanie azbestu w Gminie Skwierzyna”, realizowane przez Gminę Skwierzyna.
 53. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  13.231,94 zł, na zadanie pn. „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól”, realizowane przez Gminę Nowa Sól.
 54. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie  68.915,14  zł, na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krzeszyce”, realizowane przez Gminę Krzeszyce.
 55. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 27.000 zł, na zadanie pn. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w kompresor wysokociśnieniowy do napełniania butli powietrznych z suszarką do masek twarzowych”, realizowane przez Powiat Strzelecko - Drezdenecki - Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Krajeńskich.
 56. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 59.845 zł, na zadanie pn. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w kompresor wysokociśnieniowy do napełniania butli powietrznych z suszarką do masek twarzowych”, realizowane przez  Powiat Nowosolski - Komenda Powiatowa PSP w Nowej Soli.
 57. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 12.490 zł, na zadanie pn. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu w silnik zaburtowy z wyposażeniem do łodzi ratowniczej”, realizowane przez Powiat Międzyrzecki - Komendę Powiatową PSP w Międzyrzeczu.
 58. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 74.995,20 zł, na zadanie pn. „Zakup samochodu specjalistycznego do ratownictwa wodnego i wysokościowego oraz do działań przeciwpowodziowych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławinie”, realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pławinie.
 59. Udzielono pomocy finansowej w formie przekazania środków na rachunek bieżący dochodów  budżetu państwa w kwocie 31.377 zł, niezbędnej do realizacji zadania pn. „Wydanie publikacji pn. Zwierzęta konfliktowe w miastach”, realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
 60. Udzielono pomocy finansowej w formie przekazania środków na rachunek bieżący dochodów  budżetu państwa w kwocie 122.219 zł niezbędnej do realizacji zadania pn. „Zapewnienie skutecznej ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej”, realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.