Beta

Rozstrzygnięcie I etapu postępowania w Naborze kandydatów na pracowników WFOŚiGW w Zielonej Górze na stanowiska podinspektorów ds. obsługi Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

WFOŚiGW w Zielonej Górze informuje, że do II  etapu postępowania w naborze pracowników w trybie konkursowym, na pracowników na stanowiskach Podinspektorów ds. obsługi Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” realizowanego przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, do rozmów kwalifikacyjnych  zostały dopuszczone kandydatury osób wskazane  w załączniku (PDF).

Rozmowy kwalifikacyjne z zachowaniem reżimu higienicznego odbędą się w siedzibie funduszu  w dniu 8 kwietnia w godzinach pomiędzy 10,00 a 12,00 w salce konferencyjnej (I piętro)

Załączniki: