Beta

EKOKREDYT PROSUMENT II – dofinansowanie na odnawialne źródła energii dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

 

EKOKREDYT PROSUMENT II – dofinansowanie na odnawialne źródła energii dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę z Bankiem Ochrony Środowiska na dofinansowanie instalacji prosumenckich. Pula środków przeznaczona na program to 40 mln złotych z czego 12 mln złotych zostanie przekazane w formie dotacji. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie BOŚ S.A.

 

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

autor: Sylwia Mazurek