Beta

Klastry energii w Polsce – relacja ze szkolenia

 

Klastry energii w Polsce

Dnia 31 lipca 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące klastrów energii w Polsce.

Szkolenie odbyło się w ramach programu pn. „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W trakcie szkolenia przedstawiono następujące tematy:

  • Klastry energii – definicja, cele, regulacje prawne
  • Podstawowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii
    z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej – zasady aplikowania o dofinansowanie
  • Istniejące klastry energii.

Szeroko omówiono ideę tworzenia klastrów energii oraz ich rolę na rynku energetycznym.

Doradcy energetyczni poinformowali uczestników szkolenia o pilotażowym konkursie skierowanym do członków klastrów energii. Konkurs realizowany jest w ramach poddziałania 1.1.1. POIiŚ, a nabór wniosków trwa od 31.07 do 29.09.2017 roku.

DO POBRANIA:

dofinansowanie POIŚ

Klastry energii

Klastry energii - Przykłady realizacji

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

autor: Alicja Abramowicz

GALERIA ZDJĘĆ: