Beta

Lepsza jakość powietrza poprzez mniejsze zużycie energii – konferencja doradcza NFOŚiGW

2 czerwca 2017 roku w Kęszycy Leśnej odbyła się konferencja doradcza zorganizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tematem przewodnim konferencji było hasło: „Zmniejszenie zużycia energii kluczem do poprawy jakości powietrza – dostępna oferta finansowa i wsparcie doradcze”.

W spotkaniu wzięło udział ponad sześćdziesiąt osób – między innymi przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw (głównie komunalnych) oraz sektora mieszkaniowego.

Gośćmi spotkania byli m.in.: Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Jolanta Fedak, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Konferencję otworzyli Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, i Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

W trakcie konferencji omówione zostały następujące zagadnienia:

  • Program LIFE – Innowacyjne projekty (Grażyna Hadjiraftis – Kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Programu LIFE, NFOŚiGW),
  • Efektywność energetyczna w gminach (Jarosław Stańczyk – Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Energetycznego, NFOŚiGW),
  • Wsparcie doradcze dla gmin. Doradztwo energetyczne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (Wojciech Porębski – kierownik Zespołu  Doradców Energetycznych w WFOŚiGW w Zielonej Górze),
  • Klastry energii, e-mobilność (Wacław Bilnicki – kierownik Jednostki Realizującej  Projekt Doradztwa Energetycznego, NFOŚiGW),
  • Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE – POIiŚ, NFOŚiGW, MF EOG i NMF, RPO woj. lubuskiego, WFOŚiGW w Zielonej Górze (Anna Trudzik – Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Energetycznego, NFOŚiGW oraz Sylwia Mazurek  – Zespół Doradców Energetycznych w WFOŚiGW w Zielonej Górze),
  • Pomoc finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (Alicja Abramowicz – Zespół  Doradców Energetycznych w WFOŚiGW w Zielonej Górze),
  • Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (Adrian Markiewicz –  Dyrektor zarządzający pionem rynku korporacyjnego BOŚ S.A.).

W trakcie konferencji doradcy energetyczni udzielali indywidualnych konsultacji, oraz porad. Konsultowano również konkretne pomysły dotyczące inwestycji na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonego zarządzania energią.

 

autor: Alicja Abramowicz

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

 

Galeria zdjęć: