Beta

Azbest 2019

W związku z realizacją Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” poniżej znajduje się dokumentacja niezbędna do wnioskowania o dofinansowanie i rozliczenia zadania -  formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i dokumenty niezbędne do wypłaty dotacji i rozliczenia zadania, a także poradnik dla Beneficjentów Programu.

Przypominamy, że realizację zadania należy zakończyć do dnia 30 września 2019 r. Następnie w terminie do 7 października 2019 r. należy złożyć w Funduszu wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, co umożliwi podpisanie umowy dotacji oraz wypłatę dotacji i rozliczenie zadania.

Aktualne dokumenty Programu:

  1. Wniosek o dofinansowanie
  2. Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie
  3. Oświadczenie o realizacji zadania zgodnie z przepisami prawa budowlanego
  4. Karta efektu rzeczowego i ekologicznego zadania
  5. Zbiorcze zestawienie kart przekazania odpadów
  6. Sprawozdanie
  7. Wytyczne NFOŚiGW w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest - ze środków NFOŚiGW – WFOŚiGW
  8. Wniosek o wypłatę dotacji 
  9. Rozliczenie końcowe
  10. Azbest 2019 – poradnik