Beta

Gmina Świdnica chroni ujęcia wody w Letnicy

Oto kolejne efekty priorytetowego działania  WFOŚiGW w Zielonej Górze, wspierającego usuwanie skutków nawałnic, jakie przeszły w październiku br. nad województwem lubuskim.  W ramach  programu wspomagającego lubuskie gminy w zwiększaniu ich  efektywności przy usuwaniu zagrożeń środowiska i ludzi w sytuacjach kryzysowych oraz  podczas akcji ratowniczych,  Fundusz dofinansował tym razem zakup 2 agregatów prądotwórczych typu QES na potrzeby ujęcia wody Letnica - Grabowiec oraz  przepompowni ścieków PG  Letnica w Gminie Świdnica. Sprzęt  wartości ponad 99,5 tys. złotych, z dotacją Funduszu w wysokości 30.000,- zł, będzie teraz służył zabezpieczeniu dostawy wody i odbioru ścieków dla blisko 1300 mieszkańców części miejscowości w  Gminie w sytuacjach kryzysowych, w trakcie poważnych awarii lub zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej.

Umowa dotacji została podpisana 11 grudnia 2017 r. w siedzibie Funduszu. Na zdjęciu jej sygnatariusze: Wójt Gminy Świdnica Adam Jaskulski i sekretarz Gminy  Katarzyna Wybranowska oraz Prezes Zarządu WFOSiGW Mariusz Herbut.