Beta

Krzeszyce'2017 o segregacji odpadów

Kolejny eko-piknik z cyklu edukacyjnych festynów skoncentrowanych na poszerzaniu wiedzy o prawidłowej gospodarce odpadami odbył się dnia 4 czerwca 2017 r. w Krzeszycach na placu rekreacyjno – wypoczynkowym im. Danuty Siedzikówny ps ,,Inka”.  

Impreza dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 9.590,75 zł, a priorytetem była edukacja ekologiczna skupiona na prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i wyrabianiu  dobrych nawyków już u najmłodszych mieszkańców Gminy .

Na uczestników pikniku, których było około 400 czekała cała masa gier, konkursów i zabaw edukacyjnych prowadzonych przez pracowników GOK-u oraz animatorów z Fundacji Ekologicznej Arka.  Przygotowane atrakcje to m.in. przestrzenne edukacyjne gry planszowe, rowerowe kino, konkurs plastyczny: „Drugie życie odpadów” i wystawy o tematyce odpadowej: „Segregujesz – zyskujesz” oraz „Zasada 3R” (Reduce, Reused, Recycle)  prezentująca stosowanie ekologicznych zasad podejścia do surowców i energii, a także konkurs wiedzy „Sortownia”, podczas którego uczestnicy w grupach udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Dodatkowo przeprowadzono akcję pt.„Drzewko za odpady”.

 

Marta Buczkowska 

                                                                                              Gmina Krzeszyce

Festyn w obiektywie: