Beta

NABÓR WNIOSKÓW NA 2018 ROK!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

przystępuje do prac nad tworzeniem planu działalności Funduszu na rok 2018. W związku z tym ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie środkami krajowymi planowanych zadań z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku w dziedzinach zgodnych z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych Funduszu na rok 2018. Wnioski, wypełnione zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ustalonymi przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW na 2017 rok, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej  w siedzibie Funduszu w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w nieprzekraczalnym terminie do  31 października  2017 r. W przypadku listownego składania wniosku liczy się data stempla pocztowego.

 

Lista Przedsięwzięć Priorytetowych  na rok 2018 –  pobierz

Zasady udzielania pomocy finansowej:

Zasady ->  pobierz 

Kryteria -> pobierz

Formy pomocy:

      pożyczki, umorzenia -> pobierz

     dotacje -> pobierz

Formularz wniosku: części A, B,C –  pobierz

autor: Marcin Kostrzewa