Beta

Przyjaciele środowiska lubuskiego w 2016 roku

Nagrody WFOŚiGW przyznane

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, korzystając z możliwości, jakie daje ustawa Prawo ochrony środowiska, docenił zaangażowanie lokalnych podmiotów w 2016 roku na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa ekologicznego i proekologicznych działań edukacyjnych.

Za najważniejsze obszary działań prośrodowiskowych uznano w tym roku gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - szczególnie usuwanie azbestu oraz społeczną ochronę bezpieczeństwa ekologicznego w  najbliższym środowisku.

Decyzją Zarządu Funduszu laureatami nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej,  w 2016 roku zostali:

 

I. za zaangażowanie w prawidłową i efektywną realizację Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w województwie lubuskim:

- Gmina Niegosławice,

- Gmina Stare Kurowo

- Gmina Tuplice;

 

II. za zaangażowanie w ochronę bezpieczeństwa ekologicznego regionu i jego mieszkańców, aktywność w akcjach przeciwpożarowych i starania w utrzymaniu gotowości do podejmowania działań ratunkowych nagrodami Funduszu i statuetkami Przyjaciel Środowiska uhonorowano:

 1. Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmieszkowie gm. Sława
 2. Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłej Górze gm. Skąpe
 3. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiechowie gm. Małomice  
 4. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynie gm. Zwierzyn
 5. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej
 6. Pana Jacka Czerepko – Prezesa WOPR w Gubinie

 

Tego samego dnia wręczono nagrody 14 laureatom Plebiscytu „Wybieramy Lidera Ekologii w Gminie Województwa lubuskiego w 2016 r.”

 

Nagrody finansowe wraz z tytułami Lidera Ekologii otrzymali:

 • Pani Katarzyna Ważelińska - Lider Ekologii w Gminie Dąbie, 
 • Pan Leszek Glezer – Lider Ekologii w Gminie Stare Kurowo,
 • CAMY Bogdan Kasperski – Lider Ekologii w Gminie Bytnica,
 • Społeczność i Sołectwo wsi Grabowiec  - Lider Ekologii w Gminie Świdnica
 • Jarosław Szałata – Lider Ekologii w Województwie Lubuskim
 • Krzysztof Baług – Lider Ekologii w Województwie Lubuskim
 • Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp. – Lider Ekologii w Gorzowie Wlkp.

 

Za zajęcie II miejsca Tytuły I Wicelidera Ekologii i nagrody finansowe odebrali:

- Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych z Gminy Słubice,

- Stefan Spieler z Gminy Dobiegniew,

- Mirosław Gąsik z Gminy Szprotawa,

- Stowarzyszenie Park w Niwiskach w Gminie Nowogród Bobrzański.

 

Za zajęcie III miejsca w Plebiscycie nagrody i tytuły II Wicelidera Ekologii otrzymali:

- Przedszkole Publiczne  w Maszewie

- Zespół Szkół w Lubięcinie.

 

Wyróżnienie Honorowym Dyplomem Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze otrzymał Gorzowski Ośrodek Technologiczny – Park Naukowo-Przemysłowy.

 

Fundusz zdecydował też o wyróżnieniu w 2016 roku dyplomami honorowymi  WFOŚiGW „Partner w Edukacji Ekologicznej – Naturalnie! ” 6 jednostek samorządowych, które nadesłały najciekawsze uzasadnienia nominacji do tytułu Lidera Ekologii w Gminie, efektywnie popularyzowały działania proekologiczne na swoim terenie oraz umiejętnie angażowały społeczność w ochronę środowiska naturalnego i edukację ekologiczną. Dyplomami uhonorowano:

- Gminę Bytnica

- Gminę Dąbie

- Miasto Gorzów Wlkp.

- Gminę Stare Kurowo

- Gminę Świdnica

- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

 

Laureaci odebrali nagrody wraz ze statuetkami Przyjaciel środowiska z rąk Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze – Jolanty Fedak na uroczystym spotkaniu 28 grudnia 2016 roku w siedzibie Funduszu.

 

autor: Jolanta Sadowska - Kozak

 

Galeria zdjęć: