Beta

Rusza Program priorytetowy SPOTKANIA WOKÓŁ SMIETNIKA

Od 1 stycznia 2018 r. ruszył nowy program priorytetowy WFOŚiGW w Zielonej Górze z dziedziny edukacji ekologicznej pod hasłem „Kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA” na najciekawsze działania edukacyjne w gminach i powiatach województwa lubuskiego, bezpośrednio związane z edukowaniem mieszkańców województwa o konkretnych zasadach segregowania odpadów i prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi, w tym o obowiązującym od 1 lipca 2017 roku Wspólnym Systemie Segregacji odpadów

 Program ma charakter konkursowy, dofinansowanie w formie dotacji mogą uzyskać najlepsze projekty zgłoszone do Funduszu do 31 marca 2018 r. Fundusz oczekuje na przemyślane, konkretne projekty działań w gminie lub powiecie, ukierunkowanych wprost na edukowanie w wyznaczonych obszarach tematycznych, które wyzwolą w mieszkańcach akceptację dla obowiązujących zasad  gospodarowania odpadami oraz nowych zasad frakcjonowania odpadów komunalnych u źródła i przyjęcie tych zasad jako elementu stylu życia Szeroko o zasadach Programu informujemy na naszej stronie internetowej od grudnia 2017 r.  

Z uwagi na liczne pytania Beneficjentów, a także doświadczenia roku ubiegłego w zakresie programów edukacyjnych Funduszu, zapraszamy reprezentantów wszystkich potencjalnych Wnioskodawców – tj. gmin i powiatów -  do udziału szkoleniu mającym charakter grupowych konsultacji programowych, w siedzibie Funduszu w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.  Z uwagi na zgłaszane zainteresowanie, przy jednoczesnej ograniczonej liczbie miejsc, planujemy, że spotkanie odbędzie się w dwóch turach: 22 i 23 stycznia 2018 r. w godzinach 10.00 – 13.00. Program konsultacji przewiduje: szczegółowe omówienie oczekiwań Funduszu wobec beneficjentów Programu, prezentację procedury oceny i realizacji dofinansowania projektów zgłaszanych do Programu, analizę najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu wniosków aplikacyjnych, wskazówki do  prawidłowego  wypełniania wniosku, odpowiedzi na pytania. W szkoleniu powinny brać udział  jedynie osoby bezpośrednio odpowiadające w danej gminie lub powiecie za realizację projektu planowanego do zgłoszenia w Programie.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu można przekazywać do Funduszu telefonicznie do 17 stycznia br. pod nr tel. 68 419 69 00 w godzinach od 9.00 do 13.00 lub e-mail: sekretariat@wfosigw.zgora.pl z podaniem danych osobowych  i kontaktowych reprezentanta Gminy lub Powiatu planującego uczestnictwo w konsultacjach w Funduszu. O dacie udziału w spotkaniu ( 22 lub 23 stycznia br.) decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 >> czytaj więcej o programie