Beta

SUW w Chociejowie z zabezpieczeniem energetycznym

Kolejny agregat prądotwórczy,  zakupiony w ramach programowego wsparcia WFOŚiGW w Zielonej Górze  dla lubuskich gmin, trafił do Chociejowa w gminie Gubin. Umowa dotacji na zakup stacjonarnego agregatu o mocy 16 KW, w wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne obudowie, została podpisana  6 grudnia 2017 r. w siedzibie Funduszu przez wójta Gminy Gubin Zbigniewa Barskiego  i Prezesa WFOŚiGW Mariusza Herbuta, przy kontrasygnacie pani Skarbnik Gminy – Anny Kowaluk.  Agregat, wartości  ponad 25,5 tys. zł, dofinansowany przez Fundusz kwotą 10.162,- zł, przez będzie służył teraz przede wszystkim jako zastępcze źródło energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Chociejowie, zaopatrującej w wodę ok. 500 mieszkańców trzech miejscowości: Chociejów, Pleśno i Czarnowice. Wyposażenie w agregat stanowi wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego w Gminie Gubin.