Beta

Udana inwestycja w nowosolskim szpitalu.

W dniu 17.05.2023 r. doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze uczestniczyli w uroczystym otwarciu budynku kotłowni, znajdującego się na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli w ramach zadania pn. "Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową". 

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia (dotyczącego przebudowy budynku kotłowni, który wymagał przeprowadzenia głębokich prac termomodernizacyjnych oraz wymiany źródła ciepła), które rozpoczęło się 14.07.2021 r.,
a zakończyło 28.02.2023 r. wyniósł   17 934 956,41 zł, a koszty kwalifikowane 17 934 956,41 zł.

 

 

   Inwestycja objęła szereg działań począwszy od wymiany kotłów zasilanych miałem węglowym, na kotły gazowe wodne o łącznej mocy 2200 kW oraz kotły gazowe parowe o łącznej wydajności pary 2000 kg/h wraz z zastosowaniem modułu kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym, o mocy elektrycznej 199 kW oraz cieplnej 293 kW. Na potrzeby sprawności kotłowni przewidziano również odzysk ciepła ze spalarni odpadów medycznych poprzez ekonomizer spalin  oraz system zarządzania kotłownią. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewidziano również wykonanie nowej instalacji  zasilającej (c.o., c.w.u., para technologiczna), elektrycznej w budynku kotłowni oraz izolację termiczną rur i urządzeń c.o. wraz z wykonaniem zbiornika na LNG (wysokometanowy gaz skroplony). Dodatkowo wykonano termomodernizację budynku kotłowni oraz instalację systemu zarządzania energią w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

 

Na uroczystym otwarciu przedmiotu zadania obecni byli przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.