Beta

Zielonogórscy przedsiębiorcy poznali nowe zasady Programów

W dniu 17-05-2023 r. w Zielonej Górze odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców, które dotyczyło Programu Czyste Powietrze z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 03-01-2023 roku, a także została omówiona nowa odsłona Programu Mój Prąd.

Podczas szkolenia omówione zostały ogólne warunki programów, zakres prac podlegających dofinansowaniu oraz dokumenty programowe. W trakcie szkolenia odbyła się również dyskusja/wymiana doświadczeń związana z Programem Czyste Powietrze ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z termomodernizacją oraz warunkami technicznymi WT2021.

Szkolenie w części merytorycznej było zrealizowane przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Zielonej Górze działających w ramach projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektowności energetycznej i OZE”.