Beta

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przystąpiono do realizacji Programu priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego
  w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
  w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji
  o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
 2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa lubuskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami  tj.:

 1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
 2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
 3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie

 należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r.  do Sekretariatu właściwej dla danego województwa Stacji:

1.  Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Białymstoku,

     ul. Ogrodowa 10,15-027 Białystok

2.  Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Bydgoszczy,

ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-900 Bydgoszcz

3.  Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Gdańsku,

     ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk

4.  Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach,

                 ul. Sowińskiego 26, 44-100 Gliwice

5.  Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Gorzowie Wielkopolskim,

     ul. Św. Jerzego 26, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Tel. 95 720 -30-30, fax. 95 720-30-29,
e-mail: gorzow@schr.gov.pl – dla województwa lubuskiego

6.  Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej  w Kielcach,

     ul. Wapiennikowa 21, 25-112 Kielce,

7.  Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Koszalinie,

     ul. Partyzantów 7/9, 75-411 Koszalin

8.  Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Krakowie,

     ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków

9.  Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Lublinie,

     ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin

10.Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Łodzi,

     ul. Zbocze 16a,  92-003 Łódź

11.Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Olsztynie,

     ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn

12.Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Opolu,

     ul. Oleska 123, 45-233 Opole

13.Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu,

     ul. Sieradzka 29,  60-163 Poznań

14.Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Rzeszowie,

     ul. Prof. L. Chmaja 3, 35-021 Rzeszów

15.Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Szczecinie,

     ul. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin

16.Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Warszawie,

     ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa

17.Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej we Wrocławiu,

     Pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław

 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

 

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

WFOŚiGW Zielona Góra – 68 419 69 00

 

Dokumenty i załączniki do pobrania:

 1. Regulamin naboru wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”
 2. Instrukcja wypełnienia wniosku
 3. Zasady dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu
 4. Formularz wniosku wraz informacją o ochronie danych
 5. Informacja o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 6. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 7. Informacje dodatkowe do wniosku

Program ogólnopolski: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ogolnopolski-program-regeneracji-gleb/

Wzory wniosków o dofinansowanie oraz załączników: https://wfosigw.zgora.pl/srodki-krajowe/programy

w zakładce Wapnowanie