Beta

27 grudnia - dniem wolnym od pracy

Na podstawie Zarządzenia nr 09/19 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze z dnia 12 grudnia 2019 roku ustala się dzień 27 grudnia  2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Funduszu. Zapraszamy w kolejne dni robocze.