Beta

Cykl szkoleń w ramach udanej współpracy

Wspieramy edukując - to wynik udanej współpracy z Gminami.
 
Kontynuacja cyklu szkoleniowego wynika z rzeczywistych potrzeb wszystkich stron i instytucji, uczestniczących w realizacji Programu Czyste Powietrze.
Specjaliści Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeprowadzili kolejny webinar dla Gmin, które zawarły z Funduszem Porozumienia w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze.
 
Tematyka szkolenia oscylowała wokół :
 
  • Projektu Doradztwa Energetycznego
  • Zasad wypełniania wniosku o płatność w Programie Czyste Powietrze
  • Pozostałych źródeł finansowania inwestycji w zakresie EE i OZE
 
Spotkanie zainaugurował Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Pan Mirosław Glaz.
Lista Gmin, które zawarły z Funduszem Porozumienia w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze dostępna jest na stronie: https://portal.wfosigw.zgora.pl/lista-gmin