Beta

Nabór wniosków na 2021 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że działając na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 11219) przystępuje do prac nad tworzeniem planu działalności Funduszu na rok 2021. W związku z tym ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony różnorodności biologicznej, monitoringu środowiska oraz zagrożeń środowiska realizowanych przez: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jednostki badawcze, szkoły wyższe, państwowe jednostki organizacyjne posiadające lub nieposiadające osobowości prawnej oraz wydawców prasowych, nadawców programów radiowych i telewizyjnych.

Wnioski, wypełnione w oparciu o zasady udzielania dofinansowania ustalone na 2021 rok, należy składać   w siedzibie Funduszu w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11
w nieprzekraczalnym terminie do  30 października  2020 r. (w przypadku listownego składania wniosku liczy się data stempla pocztowego). Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w formie pożyczek w 2021 roku będzie odbywać się w trybie ciągłym. Więcej informacji oraz formularze na stronie www.wfosigw.zgora.pl w zakładce ŚRODKI  FUNDUSZU.

 

Lista Przedsięwzięć Priorytetowych  na rok 2021 –  https://www.wfosigw.zgora.pl/lista-przedsiewziec-priorytetowych-wfosigw-w-zielonej-gorze

Zasady udzielania pomocy finansowej:

Formy pomocy:

Formularz wniosku: części A, B, C –  https://www.wfosigw.zgora.pl/wnioski-i-formularze-0