Beta

Nabór wniosków w ramach działania 1.1.1. POIiŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 31 lipca 2017 ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.07.2017 r. do 29.09.2017 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Godnej w Warszawie

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy - wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124) będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Organizatorem konkursu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym adresem:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/inwestycji-dotyczacych-wytwarzania/art,9,poddzialanie-1-1-1-ii-konkurs-klastry-energii.html

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje spotkania informacyjne poświęcone klastrom energii oraz działaniu 1.1.1. POIiŚ. Najbliższe spotkanie odbędzie się 10.08.2017 r., a kolejne 4.09.2017 r.

autor: Alicja Abramowicz