Beta

Nowe widoki z Parku Narodowego „Ujście Warty”

Park Narodowy „Ujście Warty” w Chyrzynie będzie miał nową, okazałą platformę widokową. Powstanie ona przy ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej "Ptasim szlakiem", będącej najbardziej atrakcyjną pod względem przyrodniczym drogą na terenie PN „Ujście Warty”, w miejscu starej konstrukcji, zniszczonej przez warunki atmosferyczne, na terenie zalewowym, gdzie terenowa infrastruktura jest szczególnie narażona na zniszczenia z powodu przemieszczających się tafli lodu w okresie zimowym, murszenie drewna stojącego w wodzie oraz zgryzanie drewnianych elementów przez bobry

Ponad 64.850 zł bezzwrotnego wsparcia finansowego na budowę tej inwestycji, o łącznej wartości  ponad 158.000 zł, przekaże Parkowi Narodowemu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, co zostało przypieczętowane umową dotacji podpisaną  2 lipca 2020 r. w siedzibie Funduszu w Zielonej Górze przez panów: Mariusza Herbuta - Prezesa WFOŚiGW i Konrada Wypychowskiego - Dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Nowa platforma o powierzchni blisko 40 metrów kwadratowych i 5-metrowej wysokości, zostanie wyposażona także w infrastrukturę towarzyszącą: ławkę widokową na najwyższej kondygnacji, poniżej ławostół i kosz na śmieci oraz 8 stojaków na rowery. Budowla ta stanowi jedyny wyniesiony na płaskim terenie Parku element infrastruktury edukacyjnej, przez co z pewnością bardzo chętnie wykorzystywana będzie podczas zajęć dydaktycznych w Parku Narodowym dla grup edukacyjnych i przez turystów indywidualnych.

 

 

Na zdjęciu umowę dotacji na budowę nowej platformy widokowej podpisują: Konrad Wypychowski -  dyrektor PN „Ujście Warty” i  Mariusz Herbut - Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Poniżej: wizualizacja platformy (wł. PN Ujście Warty)