Beta

"Odgruzowujemy" Dzietrzychowice - będzie czyściej

Niebezpieczne, nielegalne odpady znikną niebawem z działek w podżagańskiej miejscowości. To wynik spotkania, którego finałem było podpisanie Umowy Dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą: Usunięcie porzuconych odpadów zmagazynowanych w miejscowości Dzietrzychowice, gmina Żagań.
                Dzięki współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze z Gminą Żagań zostaną osiągnięte wymierne efekty: ekologiczny i rzeczowy, w postaci usunięcia i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w ilości oszacowanej wstępnie na 42 Mg, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Koszt całkowity brutto i koszt kwalifikowany brutto zadania wynosi 542 160,00 zł

WFOŚiGW w Zielonej Górze reprezentował Mariusz Herbut Prezes Zarządu. W imieniu Gminy Żagań dokument podpisał Leszek Ochrymczuk  - Wójt Gminy Żagań.