Beta

Podmisanie umowy o dofinansowanie dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kargowej oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków”.

W dniu 5 sierpnia 2021 r. Prezes Zarządu Funduszu, Pan Mariusz Herbut wraz z Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kargowej, Panem Henrykiem Jagodą podpisali dwie umowy o dofinansowanie dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kargowej oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków”.

Pożyczka długoterminowa oraz płatnicza na łączną kwotę ponad 2 mln PLN umożliwią rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kargowej. Zadanie wsparte jest również środkami bezzwrotnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.