Beta

Porozumienia z gminami w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Celem zwiększenia dostępności wszystkich zainteresowanych Programem Priorytetowym Czyste Powietrze do rządowych środków pomocowych, realizatorzy „Czystego Powietrza” zaprosili do jego współpracy samorządy terytorialne, które są najlepiej zorientowane w potrzebach swoich mieszkańców i w infrastrukturze rejonu. Zdecydowano o podpisaniu z zainteresowanymi Gminami porozumień, które ułatwią mieszkańcom Województwa Lubuskiego składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu.

11 lipca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zostało podpisane pierwsze porozumienie z Gminą Trzebiechów w sprawie realizacji „Czystego Powietrza”, a 12 lipca 2019 r. u Wojewody Lubuskiego podpisano kolejne cztery porozumienia z Gminami: Maszewo, Słońsk, Lubsko i Rzepin.

Mieszkańcy tych rejonów będą mogli składać wnioski w siedzibie swojej Gminy oraz korzystać z pomocy jej pracowników przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.