Beta

Spokój mieszkańców lubuskiego zapewniony

Umowa dotacji oraz jej efekt - 150 000,00 zł na dofinansowanie realizacji Zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpowodziowego do zapobiegania skutkom nadzwyczajnych zagrożeń na terenie województwa lubuskiego” - zaowocowały zaopatrzeniem w nowy sprzęt ratowniczy WOPR Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Chociaż do lata daleko, aktywność jednostki jest na niezmiennie wysokim poziomie, a dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ratownicy będą pomagać jeszcze skuteczniej.

Dofinansowanie znacznie wpłynie na zwiększenie potencjału i zasięgu prowadzonych działań ratowniczych oraz bezpieczeństwo i szybkość przeprowadzanych akcji. Ponadto osiągnięty zostanie efekt edukacyjny w postaci działań edukacyjno – promocyjnych, związanych z realizacją zadania.

Takie działania gwarantuje udana współpraca Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, reprezentowanego przez Mariusza Herbuta Prezesa Zarządu oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
w imieniu którego wystąpił Prezes Zarządu Robert Fredrych.

Gratulujemy!