Beta

Wręczenie umów w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2), tzw. Mały Strażak

W dniu 01 czerwca 2021r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Pan Mariusz Herbut w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Leśniowie Wielkim wręczył Jednostkom OSP decyzje o przyznaniu dofinansowania w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2), tzw. Mały Strażak.

W spotkaniu wzięły udział następujące Jednostki:
OSP Leśniów Wielki
OSP Czerwieńsk

Gratulujemy wszystkim jednostkom oraz dziękujemy Burmistrzowi Gminy Czerwieńsk Panu Piotrowi Iwanusowi za uczestnictwo jak i pomoc w organizacji spotkania, a także za nieustającą współpracę z WFOŚiGW w Zielonej Górze.