Beta

Zmiany w Programie „Moja Woda”

WFOŚiGW w Zielonej Górze informuje, że termin realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Moja Woda został wydłużony do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku w wersji  papierowej (pierwszej wersji wniosku, nie korekty),

W związku z tym, wnioskodawcy, którzy otrzymali już pismo o przyznaniu dotacji a potrzebują wydłużyć termin wskazany w umowie, proszeni są o informację na adres mailowy osoby zajmującej się oceną wniosku lub na sekretariat@wfosigw.zgora.pl.

Wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze pisma o przyznaniu dotacji informujemy, że w umowie dotacji (bez względu na termin podany we wniosku/korekcie) wpisany będzie maksymalny termin 12 miesięcy. Nie ma konieczności składania z tego powodu dodatkowej korekty.

Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków w Programie Moja Woda został zakończony.