Beta

Ponowne zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi wynajmu samochodu osobowego dla Zespołu Doradz-twa Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi wynajmu samochodu osobowego dla Zespołu Doradztwa Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na okres trzech lat. Termin składania ofert do dnia 05.11.2021 r. do godz. 14.00.