Beta

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie Mikołajkowego Konkursu Internetowego Wiedzy o Efektowności Energetycznej i Odnawialnych Źródłach Energii.

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 15.11.2021 r. do godz. 14:00.