Beta

Zapytanie ofertowe: wykonanie gadżetów promocyjnych funduszu z Zespołem Doradców Energetycznych i kalendarzy na 2021 r. dla WFOŚiGW w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych funduszu z Zespołem Doradców Energetycznych i kalendarzy na 2021 r. dla WFOŚiGW w Zielonej Górze. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do 01.12.2020 r. do godziny 14:00.