Beta

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup i dostawa sieciowych urządzeń komputerowych z oprogramowaniem oraz laptopów. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Szczegóły w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie nr WAF.ES.212.24.2020. Termin składania ofert 22.12.2020 r. godzi. 11,00.