Beta

Pomoc techniczna dla WFOŚiGW w Zielonej Górze za 2013 rok

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jako Instytucja Wdrażająca, zaangażowana w proces realizacji dla I-II osi priorytetowej POIiŚ w sektorze środowisko, korzysta ze środków finansowych w ramach XV osi priorytetowej POIiŚ.

W dniu 18.04.2013 r., Fundusz podpisał z Ministerstwem Środowiska Umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/13-01-00 (WFOŚiGW w Zielonej Górze) [zmienioną aneksem UDA-POIS.15-2/13-01-01 z 02.01.2014 r.] Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2013 o numerze WND-POIS.15-2/13-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 na realizację Projektu w maksymalnej wysokości 706.350,00 PLN, w tym na Działanie 15.1 w wysokości 689.350 PLN i na Działanie 15.2 w wysokości 17.000 PLN.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze korzystał w 2013 r. ze wsparcia z Funduszy UE w ramach:

  1. Działania 15.1 POIiŚ - Sprawne zarządzanie projektem na:
  • wydatki na zatrudnienie,
  • sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz licencje,
  • wyposażenie / remont / wynajem powierzchni biurowych,
  • kontrola / audyt,
  • wydatki na podnoszenie kwalifikacji,
  • inne wydatki instytucji, w tym: wyjazdy służbowe, zakup materiałów biurowych oraz inne usługi i dostawy zgodne z Wytycznymi kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ.
  1. Działania 15.2 POIiŚ Informacja i Promocja, m.in. na działania związane z ogłoszeniami prasowymi o konkursach w ramach POIiŚ, organizacją spotkań/warsztatów i konferencji dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, organizację internetowego konkursu wiedzy o POIiŚ.

metryka

Data udostępnienia: 2015-03-31, 09:23:15
Udostępnił: Anonim
Wprowadził: Anonim
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-21, 10:56:27