Beta

System Doradztwa Energetycznego

Szkolenie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z obszaru ZIT Zielona Góra.

  • 2016-12-30

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w marcu 2017 r. planowane jest ogłoszenie konkursu, którego przedmiotem będzie modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych (konkurs w ramach działania 1.3.2. POIiŚ). Beneficjentami konkursu mogą być spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe funkcjonujące w obszarze ZIT Zielona Góra.Zespół Doradców Energetycznych działający w ramach WFOŚiGW

Więcej