Beta

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla energetyków gminnych - szkolenie rozszerzone II tura.

  • 2021-11-26

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla energetyków gminnych w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” – szkolenie rozszerzone II tura.   Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesła

Więcej

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie Mikołajkowego Konkursu Internetowego Wiedzy o Efektowności Energetycznej i Odnawialnych Źródłach Energii.

  • 2021-10-29

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 15.11.2021 r. do godz. 14:00.

Więcej

Ponowne zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi wynajmu samochodu osobowego dla Zespołu Doradz-twa Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2021-10-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi wynajmu samochodu osobowego dla Zespołu Doradztwa Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na okres trzech lat. Termin składania ofert do dnia 05.11.2021 r. do godz. 14.00.

Więcej

Ogłoszenie w sprawie braku rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego.

  • 2021-10-20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że ze względu wartość złożonych ofert na wynajem długoterminowy (36 miesięcy) fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Zespołu Doradztwa Energetycznego WFOŚiGW w Zielonej Górze, w ramach zapytania ofertowego nr WAF.212.27.2021, o wartości zamówienia poniżej progu 130.000 zł, zamyka przedmiotowe postępowanie bez rozstrzygnięcia.

Więcej

Zapytanie ofertowe: na zakup, dostawę, montaż mebli biurowych na potrzeby organizacji miejsc pracy, w tym dla Zespołu Doradztwa Energetycznego WFOŚiGW w Zielonej Górze .

  • 2021-10-07

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 18.10.2021 r. do godz. 14:00.

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi wynajmu samochodu osobowego dla Zespołu Doradztwa Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2021-09-14

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi wynajmu samochodu osobowego dla Zespołu Doradztwa Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na okres trzech lat. Termin składania ofert do dnia 14.10.2021 r. do godz. 14.00.

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi monitoringu i kompleksowej ochrony obiektu i mienia WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie od 10.09.2021 r. do 09.09.2023 r.

  • 2021-07-09

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi monitoringu i kompleksowej ochrony obiektu i mienia WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie od 10.09.2021 r. do 09.09.2023 r. zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć osobiście, kurierem, listownie, elektronicznie email: sekretariat@wfosigw.zgora.pl do siedziby Funduszu w

Więcej

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego,

  • 2021-07-08

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.Ofertę należy złożyć do 16 lip

Więcej