Beta

Wnioski o dofinansowanie środkami krajowymi planowanych zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku

2016/10/31

31 października  2016 r. jest ostatnim dniem na składanie wniosków o dofinansowanie środkami krajowymi planowanych zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku w dziedzinach zgodnych z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych Funduszu na rok 2017. Wnioski, wypełnione zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ustalonymi przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW na 2017 rok, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej  w siedzibie Funduszu w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w nieprzekraczalnym terminie do  31 października  2016 r.

Wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie znajdują się na naszej  stronie internetowej