Beta

NABÓR WNIOSKÓW PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11

 

ogłasza nabór wniosków

PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

na 2018 rok.

Zaplanowana pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wyżej wymienionych zadań wynosi 900.000,- zł.

Termin składania wniosków w formie pisemnej w Biurze WFOŚiGW w Zielonej Górze upływa z dniem 20.04.2017r.

Wnioski na odpowiednich formularzach, właściwych dla danego rodzaju zadania, należy wypełnić zgodnie  z przyjętymi na 2017 rok: Zasadami i trybem udzielania i rozliczania dofinansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, Listą przedsięwzięć priorytetowych, Kryteriami  wyboru przedsięwzięć i Ogólnymi zasadami udzielania pomocy finansowej.

Szczegółowe informacje oraz formularze na stronie Funduszu www.wfosigw.zgora.pl lub pod numerem telefonu   68  419 69 00.