Beta

Zakup i dostawa oprogramowania Microsoft 365 Biznes Standard w modelu CSP dla 30 użytkowników dla WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Zakup i dostawa oprogramowania Microsoft 365 Biznes Standard w modelu CSP dla 30 użytkowników  dla WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Ofertę należy przygotować w oparciu o dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, w terminie do 22.05.2020 r. do godz. 15:00.