Beta

Program „Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji” na 2018 rok - NABÓR WSTRZYMANY - WYCZERPANA PULA ŚRODKÓW

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków dla podmiotów indywidualnych w ramach Programu Priorytetowego:

„Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji” >> pobierz treść Programu.

Cel programu: poprawa jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego. Zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku procesów spalania paliw stałych poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Beneficjenci Programu: osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, kościelne osoby prawne oraz związki wyznaniowe.  

Przedmiot wsparcia: przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego polegające na likwidacji źródeł tzw. "niskiej emisji", tj. lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych paliwami stałymi oraz ich wymianie na nowoczesne źródła ciepła.

Dotacja udzielana jest wyłącznie dla budynków i lokali mieszkalnych.

Budżet Programu na 2018 rok wynosi 1.000.000,00 PLN. W ramach Programu wnioskodawca może uzyskać dotację: do 40% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

 • do 5.000,00 zł dla domu jednorodzinnego,
 • do 3.000,00 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym. 

  Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia (27.02.2018 r.) na stronie internetowej WFOŚiGW w Zielonej Górze www.wfosigw.zgora.pl do czasu wyczerpania puli środków finansowych, określonej powyżej, nie później niż do 31.05.2018 roku. Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane w kolejności zgłoszeń. Decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski złożone po 31.05.2018 r. nie będą rozpatrywane.

  Wypełniony wniosek w wersji papierowej (w jednym egzemplarzu) wraz z wymaganą dokumentacją, należy dostarczyć osobiście w godzinach: poniedziałek od 10.00 do 16.00, wtorek - piątek: od 9.00 do 14.00 lub wysłać do siedziby Funduszu, na adres:

  WFOŚiGW w Zielonej Górze

  65-602 Zielona Góra

  ul. Miodowa 11,

  z dopiskiem „Eko Mieszkaniec”

  Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 68 419 69 14, 68 419 69 30.

  Z uwagi na wyczerpanie puli środków przeznaczonych na realizację Programu od dnia 6.03.2018 r.
  NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZOSTAJE WSTRZYMANY

   

  Obecnie trwa ocena wniosków.  

  Schemat postępowania aby aplikować o dotację >> pobierz

  Dokumenty do Programu:

  1. Regulamin naboru wniosków. >> pobierz

  2. Wniosek o dofinansowanie>> pobierz

  3. Zgoda Współwłaściciela (jeżeli dotyczy). >> pobierz

  4. Formularze dotyczące pomocy publicznej (dotyczy osób prowadzących działalność gspodarczą). Załącznik nr 3 >> pobierz oraz Załącznik nr 3a >> pobierz

   

  Wypłata środków dokumenty:

  1. Wniosek o wypłatę dotacji. >> pobierz

  2. Oświadczenie o zakończeniu zadania. >> pobierz

  3. Lista załączników do wniosku o wypłatę dotacji. >> pobierz